Podmínky aukcí

Podmínky aukcí lahví na webu iDRINKS.cz

I. Základní ustanovení

Internetový obchod a aukci iDRINKS.cz spravuje společnost VIKEZA gastro s.r.o., se sídlem Za Farou 357/22, Slivenec, 15400, IČ: 03487938, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232293 (dále jako „iDRINKS.cz“). Na stránkách www.idrinks.cz vypisujeme aukce vybraných lahví z naší nabídky (dále jako „aukce“), které se řídí těmito podmínkami.

 II. Podmínky pro účast v aukci

 1. Každý účastník musí mít zaregistrovaný uživatelský účet.
 • Každý účastník může mít pouze jeden uživatelský účet, který je navázaný na jeho jméno a příjmení.
 • Údaje v uživatelském účtu musí být správné a pravdivé a pokud se změní, musí být co nejdříve aktualizované.
 • Při registraci nám účastník dává souhlas se zpracováním osobních údajů, které při registraci uvádí. Bez tohoto souhlasu se nelze aukce zúčastnit.
 • V rámci účtu vidí uživatel mimo jiné i časovou posloupnost jednotlivých příhozů, u které nebudou zveřejňovány jména ostatních účastníků.
 • Vaše údaje můžeme zpracovávat po celou dobu užívání účtu, nejdéle však 3 roky od posledního přihlášení, pokud nebudete chtít účet sami zrušit. Bez souhlasu se zpracováním osobních údajů se účastník nemůže zúčastnit aukcí a odvoláním souhlasu ztrácí přístup do svého uživatelského účtu.
 • Pokud je mezi námi jiný smluvní vztah, můžeme vaše osobní údaje dále zpracovávat na základě jiných právních důvodů.
 • Podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete zde.
 • Pokud jakýmkoliv způsobem porušíte tyto aukční podmínky, můžeme váš účet kdykoliv zrušit.
 • Pokud se budete snažit registrovat a účastnit aukcí prostřednictvím jiné osoby, můžeme to chápat jako úmyslné podvodné jednání, ze kterého můžeme vyvozovat důsledky – a to jak právní, tak např. zamezení možnosti účasti v budoucích aukcích nebo zrušení účtu.

 

 1. Každý účastník musí býtstarší 18 let.
 • Pokud se kdykoliv ukáže, že jste nám o vašem věku uvedli nepravdivé tvrzení, budeme to považovat za podstatné porušení těchto podmínek a můžeme z toho vyvodit důsledky – a to jak právní, tak např. zamezení možnosti účasti v budoucích aukcích a samozřejmě zrušení účtu.

 

 1. Každý účastník musídodržovat aukční podmínky.
 • Při účasti v aukci musíte dodržovat tyto aukční podmínky, k čemuž se nám zavazujete svým souhlasem. Souhlas nám udělujete při registraci do našeho aukčního portálu, bez vašeho souhlasu se nemůžete aukcí zúčastnit.

III. Průběh aukcí

 1. Vyhlášení Aukce
 • Aktuální vyhlášené aukce najdete na našem aukčním portálu.
 • Vždy vám u každé vyhlášené aukce popíšeme, jakou lahev v aukci nabízíme, jaká je její vyvolávací cena a do kdy aukce běží.
 • K jednotlivé aukci můžeme přidat i další podmínky, ty jsou pro soutěžící závazné stejně jako tyto podmínky.
 1. Účast v aukci
 • Vaší cenovou nabídku pro konkrétní lahev v aukci nám dáte najevo svým příhozemprovedeným přes náš aukční portál. Jiným způsobem se aukce zúčastnit nemůžete.
 • Jakmile jednou příhoz provedete, už nejde odvolat ani změnit, a to ani v průběhu aukce, ani po jejím ukončení.
 • V rámci jedné aukce můžete opakovaně samostatně přihodit, pokaždé s vyšší cenou.
 • Vyhrazujeme si právo příhoz kdykoliv zneplatnit pro porušení těchto podmínek nebo doplňujících podmínek jednotlivé aukce.
 • Každý váš příhoz je závazný, a pokud bude vítězný, máme právo po vás uzavření smlouvy a zaplacení vítězné ceny požadovat.
 1. Doba trvání aukce
 • Každá aukce končí v předem avizovaném. Pokud poslední příhoz proběhne 1 (a méně) minutu před plánovaným ukončením aukce, bude trvání aukce prodlouženo o 5 minut (a to i opakovaně).
 • Po uplynutí stanoveného konce aukce již nemůžete v dané aukci přihodit.
 • Odpočítávání času do konce aukce se může v závislosti na synchronizaci počítačů lišit, závazný je čas na našem serveru www.idrinks.cz. Pokud budou ve stejný čas, nejbližším času ukončení aukce podány dva stejně vysoké příhozy, náš systém automaticky upřednostní ten příhoz, který byl proveden jako první. Konečný verdikt ohledně vítěze je na nás.
 • Vyhrazujeme si právo prodloužit započatou aukci, a to z jakéhokoliv důvodu, případně aukci zrušit.
 1. Výhra v aukci
 • Každá jednotlivá aukce má právě jednoho vítěze.
 • Soutěžící, jehož příhoz je nejvyšší v avizovaný čas ukončení aukce, se stává vítězem, gratulujeme!
 1. Vyhlášení vítěze a předání výhry
 • Vítězi zašleme na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu instrukce k uhrazení lahve za vysoutěženou cenu. Tím, že mu zašleme potvrzení o výhře a odkaz k uhrazení ceny, přijímáme jeho nabídku a dochází mezi námi k uzavření kupní smlouvy.
 • Vlastnické právo k lahvi na vítěze přechází uhrazením kupní ceny. Lahev odesíláme po připsání částky na náš účet.
 • Pokud nám vítěz do 72 hodin od zaslání instrukcí k úhradě cenu lahve neuhradí (nebo se s námi nedomluví na posunutí termínu), právně dojde k odstoupení od kupní smlouvy. Vítěz na lahev ztrácí nárok a my ji tak můžeme uvolnit do nové aukce nebo ji nabídnout dalšímu nejvyššímu příhozu. Zároveň máme právo vítězi do budoucna omezit možnost dražit v našich aukcích.
 • Vítězná cena je konečná včetně DPH, neplatíte žádné přepravní náklady navíc.

IV. Doplňující informace

 • Náklady spojené s vaší účastí na aukci nerefundujeme.
 • Reklamace a odstoupení od smlouvy v případě vítězů lahví se řídí ustanoveními našich obchodních podmínek.
 • V ostatních případech se reklamace ani odstoupení od smlouvy neuplatní.
 • Za výpadky služeb neodpovídáme ani nenahrazujeme škodu vzniklou těmito výpadky.
 • Podmínky se řídí českými zákony a jsou v českém jazyce.
 • Naše aukce nejsou veřejnou dražbou ve smyslu českých zákonů.

V. Změna aukčních podmínek

 • Vyhlášenou aukci můžeme kdykoliv zrušit.
 • Aukční podmínky můžeme kdykoliv měnit.
 • V případě porušení právních předpisů, těchto podmínek nebo neetického jednání máme možnost bez náhrady zrušit váš uživatelský účet.
 • Před tím, než se zúčastníte jednotlivé aukce, se musíte s aktuálními podmínkami seznámit. Pokud se aukce zúčastníte, máme za to, že jste si podmínky před každou aukcí zkontrolovali a souhlasíte s nimi, jinak byste se aukce nezúčastnili.
**